KONTAKTINFORMATION|YHTEYSTIEDOT

Ordförande och andra funktionärer

I Turvas styrelse ingår för närvarande (2021-2022) följande:

Wilhelmina Liewendahl, ordförande

Tytti Wallin, vice-ordförande, ledamot

Tuija Drake, sekreterare, ledamot

Heidi Liekola, ledamot

Jan Nieminen, ledamot

Marko Pietilainen, ledamot

Sara Virtanen, ledamot

Nathalie Wulli Malmer, kassör, suppleant

Elena Anushicheva, suppleant

Turva har två revisorer:

Klaus Hammes

Johanna Karjalainen

Föräldrarepresentanter i styrelsen för Stiftelsen Sverigefinska skolan i Stockholm är:

Tytti Wallin t.o.m. juni 2022

Tuija Drake

Om du är intresserad av att medverka i styrelsen, kontakta valberedning via mejl till adressen turva.valberedning@gmail.com:

Sanna Bellhammar

Puheenjohtaja ja muut toimitsijat

Turvan hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä (2021-2022) seuraavat:

Wilhelmina Liewendahl, puheenjohtaja

Tytti Wallin, varapuheenjohtaja, jäsen

Tuija Drake, sihteeri, jäsen

Heidi Liekola, jäsen

Jan Nieminen, jäsen

Marko Pietilainen, jäsen

Sara Virtanen, jäsen

Nathalie Wulli Malmer, kassanhoitaja, varajäsen

Elena Anushicheva, varajäsen

Lisäksi  Turvalla on kaksi tilintarkastajaa:

Klaus Hammes

Johanna Karjalainen

Vanhempien edustajat Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun säätiön hallituksessa ovat:

Tytti Wallin, kesäkuuhun 2022 asti

Tuija Drake

Jos haluat vaikuttaa hallituksessa, ota yhteyttä vaalivaliokuntaan sähköpostitse osoitteeseen turva.valberedning@gmail.com:

Sanna Bellhammar

[contact-form 1 "Contact form 1"]