KONTAKTINFORMATION|YHTEYSTIEDOT

Ordförande och andra funktionärer

I Turvas styrelse ingår för närvarande (2021-2022) följande:

Wilhelmina Liewendahl, ordförande

Tytti Wallin, vice-ordförande, ledamot

Tuija Drake, sekreterare, ledamot

Henrik Rautila, kassör, ledamot

Heidi Liekola, ledamot

Sara Virtanen, ledamot

Elena Anushicheva, suppleant

Turva har två revisorer:

Klaus Hammes

Johanna Karjalainen

Föräldrarepresentanter i styrelsen för Stiftelsen Sverigefinska skolan i Stockholm är:

Tytti Wallin t.o.m. juni 2022

Tuija Drake

Om du är intresserad av att medverka i styrelsen, kontakta valberedning via mejl till adressen turva.valberedning@gmail.com:

Sanna Bellhammar

Puheenjohtaja ja muut toimitsijat

Turvan hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä (2021-2022) seuraavat:

Wilhelmina Liewendahl, puheenjohtaja

Tytti Wallin, varapuheenjohtaja, jäsen

Tuija Drake, sihteeri, jäsen

Henrik Rautila, kassanhoitaja, jäsen

Heidi Liekola, jäsen

Sara Virtanen, jäsen

Elena Anushicheva, varajäsen

Lisäksi  Turvalla on kaksi tilintarkastajaa:

Klaus Hammes

Johanna Karjalainen

Vanhempien edustajat Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun säätiön hallituksessa ovat:

Tytti Wallin, kesäkuuhun 2022 asti

Tuija Drake

Jos haluat vaikuttaa hallituksessa, ota yhteyttä vaalivaliokuntaan sähköpostitse osoitteeseen turva.valberedning@gmail.com:

Sanna Bellhammar

Namn (måste anges)

E-post (måste anges)

Ärende

Meddelande

Kontaktformuläret är tyvärr ur funktion. Styrelsen nås på adressen: turvastyrelse.2021.2022@gmail.com