KONTAKTINFORMATION|YHTEYSTIEDOT

Ordförande och andra funktionärer

I Turvas styrelse ingår för närvarande (2018-2019) följande:

Päivi Piirainen, ordförande

Kaisu Bergh, vice-ordförande, ledamot

Henrik Blåfeld, sekreterare, ledamot

Tytti Wallin, ledamot

Heidi Liekola, ledamot

Sara Virtanen, ledamot

Katariina Tuominen, ledamot

Katarina Ahlberg, ersättare

Emmi Bachman, ersättare

Johanna Jussila Hammes, ersättare

 

Turvas kassör är:

Pauli Leppänen

 

Turva har två revisorer:

Mikael Kumpula

Tea Enholm

 

Valberedningen består av:

Ulla-Maj Saarinen

Tuija Drake

 

Föräldrarepresentanter i styrelsen för Stiftelsen Sverigefinska skolan i Stockholm är:

Tytti Wallin

Johanna Jussila Hammes

Puheenjohtaja ja muut toimitsijat

Turvan hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä (2018-2019) seuraavat:

Päivi Piirainen, puheenjohtaja

Kaisu Bergh, varapuheenjohtaja, jäsen

Henrik Blåfeld, sihteeri, jäsen

Tytti Wallin, jäsen

Heidi Liekola, jäsen

Sara Virtanen, jäsen

Katariina Tuominen, jäsen

Katarina Ahlberg, varajäsen

Emmi Bachman, varajäsen

Johanna Jussila Hammes, varajäsen

 

Turvan kassanhoitaja on:

Pauli Leppänen

 

Lisäksi  Turvalla on kaksi tilintarkastajaa:

Mikael Kumpula

Tea Enholm

 

Vaalivalmistelijoita ovat:

Ulla-Maj Saarinen

Tuija Drake

 

Vanhempien edustajat Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun säätiön hallituksessa ovat:

Tytti Wallin

Johanna Jussila Hammes

Namn (måste anges)

E-post (måste anges)

Ärende

Meddelande

Ordförande
Päivi Piirainen

Vice ordförande
Kaisu Bergh

Sekreterare
Henrik Blåfeld


Puheenjohtaja
Päivi Piirainen

Varapuheenjohtaja
Kaisu Bergh

Sihteeri
Henrik Blåfeld