Bidrag

De pengar som Turva samlar in främst genom julmarknaden delas ut till olika ändamål som  gynnar skolans elever.   Alla föräldrar, lärare och barn uppmuntras att komma med idéer och initiativ som kan ges bidrag från Turva. Bidragen kan vara olika slags stipendier, resebidrag, bidrag till fritidsverksamheten, osv. Turva har bland annat bidragit till upprustning av rörelserummet i källaren, böcker till biblioteket, inköp av keramikugn, utepingisbordet, uteleksaker, med mera. Våra barn har fått mycket glädje genom de pengar som TURVA samlar in och delar ut. Det blir lite guldkant på skolvardagen.

FB-gruppen för alla föräldrar på Sverigefinska skolan i Stockholm, alltså för alla TURVA-medlemmar. (Alla föräldrar som har barn i skolan är med i TURVA.)

FB-ryhmä kaikille Tukholman Ruotsinsuomalaisen koulun vanhemmille, eli Turvan jäsenille. (Kaikki vanhemmat, joilla on lapsia koulussa, ovat Turvan jäseniä.)