Bidrag

De pengar som Turva samlar in främst genom julmarknaden delas ut till olika ändamål som  gynnar skolans elever.   Alla föräldrar, lärare och barn uppmuntras att komma med idéer och initiativ som kan ges bidrag från Turva. Bidragen kan vara olika slags stipendier, resebidrag, bidrag till fritidsverksamheten, osv. Turva har bland annat bidragit till upprustning av rörelserummet i källaren, böcker till biblioteket, inköp av keramikugn, utepingisbordet, uteleksaker, med mera. Våra barn har fått mycket glädje genom de pengar som TURVA samlar in och delar ut. Det blir lite guldkant på skolvardagen.

Text om hur vi har använt pengarna | Teksti siitä, miten rahoja on käytetty

Hit kommer snart mer info om hur Turva har använt pengarna som har samlats in.

Turva delade traditionsenligt två elever, en flicka och en pojke från årskurs 9.
Kriterier för stipendiet är:
– förmåga att ta ansvar
– förmåga att visa empati
– förmåga att lyssna
– respekt för andra
– behandlar andra rättvist
– förmåga att säga nej till kamrattryck

I år gick stipendierna till Alicia Åhlén ja Zakarias Viinikka.

Turva jakoi perinteiset stipendinsä kahdelle 9. luokkien oppilaalle, tytölle ja pojalle.
Stipendien jakamisen kriteerit ovat:
– kyky ottaa vastuuta
– kyky näyttää empatiaa
– kyky kuunnella
– kyky kohdella muita oikeudenmukaisesti
– kyky sanoa ei ryhmän painostukselle

Tämän vuoden stipendit saivat Alicia Åhlén ja Zakarias Viinikka.

Turva betalar även priserna till vinnarna i Raija Bergman -skrivartävlingen. Första priset, 1 000 kr, i år gick till Eskil Kälvemark för en essä vid namn “PX 3”. Andra priset, 750 kr, fick Elvira Andersson för “Minun Suomeni” och tredje priset, 500 kr, fick Benjamin Brinaru för “Minun mummoni”.

Turva maksaa myös Raija Bergman -kirjoituskilpailun palkinnot. Ensimmäinen, 1 000 kruunun palkinto meni tänä vuonna Eskil Kälvermarkille esseestä “PX 3”. Toisen, 750 kruunun palkinnon sai Elvira Andersson esseestä “Minun Suomeni”, ja kolmas palkinto, 500 kr, meni Benjamin Brinarulle essesstä “Minun mummoni”.