Välkommen till Föräldraföreningen vid Sverigefinska skolan i Stockholm, TURVA:s årsmöte.

 

Tid: Torsdagen den 1 oktober 2015 kl 18.00
Plats: Vita salen, Sverigefinska skolan i Stockholm, Fridhemsgatan 17-19

 

Föräldraföreningen vid Sverigefinska skolan i Stockholm kallar till årsmöte. Till årsmötet är alla medlemmar välkomna.

 

Vi ber medlemmarna att skicka in eventuella motioner till årsmötet minst en vecka före årsmötesdatumet. Motionerna skickas lämpligen till föräldraföreningens ordförande Arlene Kotala eller till sekreterare Johanna Jussila Hammes.

Tervetuloa Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun vanhempainyhdistyksen, TURVA:n vuosikokoukseen.

 

Aika: Torstaina 1. lokakuuta 2014 klo. 18:00

Paikka: Valkoinen sali, Tukholman ruotsinsuomalainen koulu, Fridhemsgatan 17-19

 

Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun vanhempainyhdistys kutsuu jäsenensä vuosikokoukseen. Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita vuosikokoukseen.

 

Pyydämme jäseniä lähettämään mahdolliset aloitteensa vähintään viikkoa ennen vuosikokouksen päivämäärää. Aloitteen voi lähettä yhdistyksen puheenjohtajalle Arlene Kotalalle tai sihteerille Johanna Jussila Hammesille.

Kallelse och dagordning