Turvas årsmöte hålls den 6 oktober 2016 kl. 18:00 i Vita salen på Sverigefinska skolan i Stockholm, Fridhemsgatan 17-19.

Motioner ska skickas in till årsmötet senast den 22 september 2016.

Vid intresse för att vara med i Turvas styrelse för 2016-2017 ta kontakt med valberedningen som består av Inka Schön och Tuula Rusanen.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta i mötet!

Turvan vuosikokous järjestetään 6.10.2016 klo 18:00 i Valkoisessa salissa, Tukholman ruotsinsuomalaisella koululla, Fridhemsgatan 17-19.

Vuosikokoukselle voi lähettää alotteita 22.9.2016 asti.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan Turvan hallitukseen jäsenenä, ota yhteyttä vaalivalmistelijoihin, Inka Schöniin tai Tuula Rusaseen.

Kaikki jäsenet ovat sydämellisesti tervetulleita kokoukseen!