De pengar som kommer in fördelas ut till olika ändamål som gynnar skolans elever. Alla föräldrar uppmuntras att komma med idéer och initiativ som kan finansieras med intäkter från Julmarknaden. Detta sker i form av olika slags stipendier, resebidrag, bidrag till byggandet av skolgårdens fotbollsplan, böcker till biblioteket, inköp av keramikugn, gårdsfixardagar, musikinstrument mm. Det är mycket glädje som våra barn fått genom de pengar som TURVA samlar in och delar ut. Det blir lite guldkant på skolvardagen!

Joulumarkkinat järjestetään koulun oppilaiden hyväksi. Lapsemme ovat vuosien varrella saaneet iloita Turvan avustuksista monella eri tavalla, mm. erilaisina stipendeinä ja luokkaretkien avustuksina. Joulumarkkinatuotoilla on osallistuttu esimerkiksi koulun pihalla olevan jalkapallokentän hankintaan, kirjojen hankintaan koulukirjastoon sekä opetuskäyttöön, koulun luonnontiedesalin varustuksen, käsityöluokan ompelukoneiden, musiikkiluokan instrumenttien ym. hankinnoissa. Olemme mukana tuomassa hohtoa tavalliseen kouluarkeen!