Ordförande och andra funktionärer

I Turvas styrelse ingår för närvarande (2020-2021) följande:

Pauliina Salomaa, ordförande

Wilhelmina Liewendahl, vice-ordförande, ledamot

Tuija Drake, sekreterare, ledamot

Katariina Tuominen, kassör, ledamot

Henrik Rautila, assisterande kassör, ledamot

Tina Finnäs, julmarknadsansvarig, ledamot

Tytti Wallin, julmarknadsansvarig, ledamot

Jessica Remes, ledamot

Sara Virtanen, ledamot

Elena Anushicheva, suppleant

Heidi Liekola, suppleant

Heidi Paatere Möller, suppleant

 

Turva har två revisorer:

Klaus Hammes

Johanna Karjalainen

 

Föräldrarepresentanter i styrelsen för Stiftelsen Sverigefinska skolan i Stockholm är:

Tytti Wallin

Johanna Jussila Hammes t.o.m. februari 2021

Tuija Drake fr.o.m. februari 2021

 

Om du är intresserad av att medverka i styrelsen, kontakta valberedning via mejl till adressen turva.valberedning@gmail.com:

Sanna Bellhammar

Heidi Paatere Möller

 

Puheenjohtaja ja muut toimitsijat

Turvan hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä (2020-2021) seuraavat:

Pauliina Salomaa, puheenjohtaja

Wilhelmina Liewendahl, varapuheenjohtaja, jäsen

Tuija Drake, sihteeri, jäsen

Katariina Tuominen, kassanhoitaja, jäsen

Henrik Rautila, avustava kassanhoitaja, jäsen

Tina Finnäs, joulumarkkinavastaava, jäsen

Tytti Wallin, joulumarkkinavastaava, jäsen

Jessica Remes, jäsen

Sara Virtanen, jäsen

Katariina Tuominen, jäsen

Elena Anushicheva, varajäsen

Heidi Liekola, varajäsen

Heidi Paatere Möller, varajäsen

 

Lisäksi  Turvalla on kaksi tilintarkastajaa:

Klaus Hammes

Johanna Karjalainen

 

Vanhempien edustajat Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun säätiön hallituksessa ovat:

Tytti Wallin

Johanna Jussila Hammes, helmikuuhun 2021 asti

Tuija Drake, helmikuusta 2021 lähtien

 

Jos haluat vaikuttaa hallituksessa, ota yhteyttä vaalivaliokuntaan sähköpostitse osoitteeseen turva.valberedning@gmail.com:

Sanna Bellhammar

Heidi Paatere Möller