Turvas arbetsgrupp har kommit med ett förslag på ändringar i föreningens stadgar. Förslaget hittar du här på svenska och här på finska.

Läs gärna igenom förslaget och skicka synpunkter till Turvas ordförande Tuula Rusanen: tuularusanen@rocketmail.com

Förslaget på stadgeändring kommer att diskuteras på Turva-mötet den 17 januari, där det även kommer att bestämmas datum för ett extra årsmöte, där beslut om nya stadgar kan tas.

Turvan työryhmä on laatinut ehdotuksen muutoksista yhdistyksen sääntöihin. Muutosehdotus löytyy täältä suomeksi ja täältä ruotsiksi.

Sääntömuutokseen ja ehdotukseen liittyviä kommentteja voi lähettää Turvan puheenjohtajalle Tuula Rusaselle: tuularusanen@rocketmail.com

Muutosehdotuksesta keskustellaan  Turvan kokouksessa 17. tammikuuta, jossa myös päätetään milloin pidetään ylimääräinen vuosikokous, jossa voidaan päättää sääntömuutoksesta.