Den 31 mars 2015 arrangerades en fixarkväll för att plasta in böcker som köpts inom ramen för projektet ”Läsglädje på finska”.

31. maaliskuuta 2015 järjestettiin kirjanpäällystystalkoot ”Lukuiloa suomeksi” projektin kirjojen päällystämiseksi.