Ordförande och andra funktionärer

I Turvas styrelse ingår för närvarande (2019-2020) följande:

Päivi Piirainen (susannaprnn@live.se), ordförande

Pauliina Salomaa, vice-ordförande, ledamot

Tea Enholm, sekreterare, ledamot

Tytti Wallin, ledamot

Heidi Liekola, ledamot

Sara Virtanen, ledamot

Katariina Tuominen, ledamot

Wilhelmina Liewendahl, ledamot

Kaisu Bergh, ersättare

Tuija Drake, ersättare

Elena Anushicheva, ersättare

 

Turvas kassör är:

Kaisu Bergh och Katariina Tuominen

 

Turva har två revisorer:

Jonas Colling

Johanna Karjalainen

 

Föräldrarepresentanter i styrelsen för Stiftelsen Sverigefinska skolan i Stockholm är:

Tytti Wallin

Johanna Jussila Hammes

Puheenjohtaja ja muut toimitsijat

Turvan hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä (2019-2020) seuraavat:

Päivi Piirainen, puheenjohtaja

Pauliina Salomaa, varapuheenjohtaja, jäsen

Tea Enholm, sihteeri, jäsen

Tytti Wallin, jäsen

Heidi Liekola, jäsen

Sara Virtanen, jäsen

Katariina Tuominen, jäsen

Kaisu Bergh, varajäsen

Tuija Drake, varajäsen

Elena Anushicheva, varajäsen

 

Turvan kassanhoitajat:

Kaisu Bergh ja Katariina Tuominen

 

Lisäksi  Turvalla on kaksi tilintarkastajaa:

Jonas Colling

Johanna Karjalainen

 

Vanhempien edustajat Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun säätiön hallituksessa ovat:

Tytti Wallin

Johanna Jussila Hammes