Coverbandet Mauno Henriks spelade 70- och 80-talets finska rocklåtar för skolbarnen den 14 oktober. Sångaren Mika är mattelärare på högstadiet och resten av gruppen kom över från Finland. Turvas sponsorbidrag möjliggjorde konserten för eleverna.

Coverbändi Mauno Henriks soitti 70- ja 80-luvun suomirockia koululaisille 14. lokakuuta. Laulaja Mika on matematiikan opettaja yläasteella ja muut jäsenet olivat tulleet Suomesta soittamaan. Turvan avustus mahdollisti konsertin pitämisen oppilaille.