Hit kommer snart mer info om hur Turva har använt pengarna som har samlats in.Mer info om vart alla pengar har gått.


Tänne tulee pian lisää tietoa siitä, miten Turva on käyttänyt yhteisesti kerättyjä varoja.

Lisää tietoa siitä, miten rahoja on käytetty.