”Idag använder barn och ungdomar sociala medier och internet för kommunikation, nyhetskonsumtion och underhållning. Som förälder kan det vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till sitt barns närvaro på internet.”

Den 22/3 bjöd Sverigefinska Skolan in till en föräldrakväll om sociala medier, barn och ungdomar.
Under kvällen höll skolans mediepedagog Anna Brink en föreläsning om ungdomar, sociala medier och internet.

Föreläsning Sociala medier 180222

Föreläsningen baserade på Statens medieråds undersökning ”Ungar & medier 2017” som finns att ladda ner här:

 https://statensmedierad.se/download/18.7b0391dc15c38ffbccd9a238/1496243409783/Ungar%20och%20medier%202017.pdf