Här hittar du mötesprotokollen och verksamhetsdokumenten. Obs! Pga. GDPR är alla protokoll och övriga dokument anonymiserade fr. o. m. 2019.

Täältä löydät kokouspöytäkirjat ja toiminta-asiakirjat. Huom! GDPR:n takia kaikki pöytäkirjat ja muut dokumentit ovat anonymisoituja vuodelta 2019 lähtien.

 

Mötesprotokoll / Kokouspöytäkirjat 2019-2020 

Årsmöte 2019, 2019-09-25

Extra årsmöte 2019, 2019-10-21

Konstituerande styrelsemöte 2019, 2019-11-04

Styrelsemöte 2019-12-04

Styrelsemöte 2020-02-05

Styrelsemöte 2020-04-01

Styrelsemöte 2020-06-02

 

Verksamhetsdokument / Toiminta-asiakirjat 2019-2020

Verksamhetsberättelse 2019-2020

Ekonomisk berättelse 2019-2020

Revisionsberättelse 2019-2020

 

Mötesprotokoll / Kokouspöytäkirjat 2020-2021

Årsmöte 2020 med inkomna motioner, dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan som bilagor, 2020-09-23

Dagordning till extra årsmöte 2020, 2020-11-04

Extra årsmöte 2020, 2020-11-04 

Konstituerande styrelsemöte 2020, 2020-11-04

Styrelsemöte 2020-12-09

Styrelsemöte 2021-02-03

Styrelsemöte 2021-04-13

Styrelsemöte 2021-05-26

 

Verksamhetsdokument / Toiminta-asiakirjat 2020-2021

Verksamhetsplan 2020-2021

Verksamhetsberättelse 2020-2021

Ekonomisk berättelse i form av transaktionstabell 2020-2021

Revisionsberättelse 2020-2021

Förslag på reviderade stadgar

Dagordning till årsmöte 2021

Dagordning till extra årsmöte 2021

 

Mötesprotokoll / Kokouspöytäkirjat 2021-2022

Årsmöte 2021

Konstituerande styrelsemöte 2021-10-05

Extra årsmöte 2021

Styrelsemöte 2021-11-17

Styrelsemöte 2022-01-18

Styrelsemöte 2022-03-08

Styrelsemöte 2022-04-25

Styrelsemöte 2022-06-01

 

Verksamhetsdokument / Toiminta-asiakirjat 2021-2022

Verksamhetsplan 2021-2022

Budget 2021-2022

Verksamhetsberättelse 2021-2022

Bokslut 2021-2022

Revisionsberättelse 2021-2022

Mötesprotokoll / Kokouspöytäkirjat 2022-2023

Dagordning till årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Verksamhetsdokument / Toiminta-asiakirjat 2022-2023

Verksamhetsplan 2022-2023

Budget 2022-2023

 

TURVA:s tidigare nyhetsbrev kan läsas här:

NYHETSBREV OKTOBER 2017
NYHETSBREV JANUARI 2017
INFORMATIONSBREV SEPTEMBER 2016
NYHETSBREV APRIL 2016
NYHETSBREV DECEMBER 2015
NYHETSBREV OKTOBER 2015
NYHETSBREV MAJ 2015

TURVA:n aiemmat uutiskirjeet voi lukea täältä:

UUTISKIRJE LOKAKUUSSA 2017
UUTISKIRJE TAMMIKUUSSA 2017
INFORMAATIOKIRJE SYYSKUUSSA 2016
UUTISKIRJE HUHTIKUUSSA 2016
UUTISKIRJE JOULUKUUSSA 2015
UUTISKIRJE LOKAKUUSSA 2015
UUTISKIRJE TOUKOKUUSSA 2015